nutricion

Una alimentació diària òptima per l´esportista donarà al seu organisme la càrrega energètica i els nutrients imprescindibles per optimitzar el seu rendiment, afavorir la permanència de les adaptacions corporals aconseguides durant l´entrenament i facilitar la recuperació al 100% entre les sessions d’esforç físic i psicològic. Creiem que ambdues coses van unides, i una bona alimentació amb productes i nutrients òptims ajuden a un benestar mental que ens ajudarà afrontar els entrenaments d’una manera molt més optimista.

Els requeriments nutricionals de l´esportista varien en funció de l´esport practicat, de l´intensitat que apliquem, el temps que li dediquem i la competició. Les vitamines, els minerals i els oligoelements juguen un paper molt important com co-factors en reaccions fonamentals del metabolisme energètic o de la síntesi dels teixits. Una ingesta incorrecta de micro-nutrients pot reduir considerablement el rendiment i l´adaptació esportiva, incrementar la sensació de fatiga i dificultar la recuperació entre sèries de competicions o sessions d’entrenaments.

LA IMPORTÀNCIA D´UNA BONA NUTRICIÓ

Una estratègia d’hidratació que tingui en compte les característiques i l´aport de líquids abans, durant i després de l´exercici, evitarà situacions de disminució de la capacitat termoreguladora i cardiovascular, situacions de percepció augmentada de l´esforç, situacions de reducció de la velocitat de l´evacuació gàstrica i problemes gastrointestinals associats, així com, situacions de reducció de l´habilitat i presa de decisions, totes elles relacionades directament amb el grau de dèficit hídric.

La recuperació nutricional, considerada un factor clau en el rendiment esportiu, es específica per cada esportista i cada entrenament; deurà ser determinada pels canvis fisiològics provocats per la tipologia de l´exercici (grau de depleció de combustible energètic, grau de deshidratació,…), el rendiment o l´adaptació de l´esportista i la durada de la sessió.

L´adaptació d’un esportista al seu pla d’entrenament, entre d’altres factors, de la capacitat de mantenir-se saludable i sense lesions. L’immunopressió que pot acompanyar una càrrega física intensa, així com les pertorbacions del sistema hormonal que pot ocasionar potencials conseqüències sobre la salut i la integritat òssia, muscular y tendinosa, son factors que mereixen especial importància. Es per això, que un bon rendiment esportiu, s´ha de basar en un estat nutricional òptim, evitant situacions carencials de micro-nutrients que poden perjudicar a l’esportista.

El pla nutricional consisteix en la determinació de les característiques del perfil bionutricional de l’esportista, per poder establir els objectius nutricionals específics. L´informació s´obté mitjançant l’historial clínic, l´historial esportiu, l´estudi de l´alimentació i el IOMET.

En funció de l´esport practicat, del ritme de l´entrenament, del nivell de competició, de la freqüència d’aparició de lesions, de la presencia d’alteracions gastrointestinals durant l´exercici físic, de la determinació de terrenys carenciats, així com, dels objectius físics establerts entre el preparador i l´esportista…, entre d’altres factors, s´estableix el pla nutricional general. Aquest, s’anirà modificant en relació als objectius/competicions i amb l´evolució física de l´esportista.

El pla nutricional consta d’un suport nutricional, alimentació i suplementació, durant la fase d’entrenament i un suport nutricional durant les fases de pre-competició, i de competició.

 

Exemple d’un pla nutricional

  • Una setmana complerta
  • 5 tomes al dia: esmorzar, dinar, sopar i dos aperitius entre hores
  • Total de calories
  • Total en grams d’hidrats, proteïnes i lípids
  • Gramatges aproximats per plats (sempre hi ha un marge d’errada)
  • Menús personalitzats segons l´esportista i les seves necessitats

TARIFA ASSESSORAMENT NUTRICIONAL

45 €/mes
IVA inclòs

SOL·LICITAR SERVEI